KWALIFIKACJE

Posiadam certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 35949/2009.

RACH-MAX BIURO RACHUNKOWE
Katarzyna Mężyńska
RACH-MAX BIURO RACHUNKOWE
Katarzyna Mężyńska
Katarzyna Mężyńska Podatek Dochodowy
Katarzyna Mężyńska Podatek Dochodowy
RACH-MAX BIURO RACHUNKOWE
Katarzyna Mężyńska
RACH-MAX BIURO RACHUNKOWE
Katarzyna Mężyńska
RACH-MAX BIURO RACHUNKOWE
Katarzyna Mężyńska
RACH-MAX BIURO RACHUNKOWE
Katarzyna Mężyńska
RACH-MAX BIURO RACHUNKOWE
Katarzyna Mężyńska